Motivera personal

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig med att få en motiverad personal som har arbetsglädje!

Det finns flera saker som påverkar personalens motivation. 70 års forskning har visat att det inte alltid är pengar som motiverar en personal mest. Naturligtvis måste de anställda känna att de har en tillräcklig lön och att de också känner att de har en rättvis lön. När de har det är det inte pengar som får anställda att prestera bättre. Ibland kan det till och med vara så att pengar gör att prestationer blir sämre

Undersökningar har visat att pengar och lön också kommer ganska långt ned när anställda får rangordna vad som motiverar dem att göra ett bra jobb. Saker som roliga arbetsuppgifter, bra arbetskamrater, arbetsmiljö, balans mellan jobb och fritid, flexibilitet mm är i många fall viktigare än löner och andra förmåner. En organisation behöver jobba med dessa saker för att över tid motivera sina anställda. Men det är inte bara organisationens ansvar. Det är också den anställdes ansvar. Det finns fyra olika intressenter i arbetet med motivation i en organisation.

  • Närmaste chefen
  • Ledningen
  • Medarbetarna
  • Du själv

Du och dina medarbetare har ett ansvar. Vi kallar det för medarbetarskap. Dvs hur du skall vara mot dina medarbetare och din chef. Din närmsta chef och ledningen har också ett ansvar. Men det är när alla de fyra delarna samverkar som vi har möjlighet att nå en hög motivationsfaktor inom organisationen. Vi använder vår motivationsteori för att jobba med att motivera anställda. Den tar hänsyn till de fyra intressenterna och vi tittar på vilka beteende vi vill stimulera och hur vi gör det.

Motification kan bygga systemstöd för att motivera anställda. Vi har en anpassningsbar motivationsplattform. 

Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?