Motivera kunder

Motivera kunder

70 års forskning visar att pengar inte är den främsta moroten för att motivera en målgrupp. Ändå är det nästan bara pengar företag använder för att motivera sina kunder.  

De flesta motivationssystem i form av kundklubbar eller lojalitetsprogram bygger på någon form av belöning i form av bonuscheckar eller rabatter. Men med handen på hjärtat så kanske det inte är det som gör dig som kund lojal mot ett företag.

Den enklaste formen för att motivera kunderna att komma tillbaka till dig är det klassiska stämpelkortet. Det bygger på att du skall göra något X gånger och sedan få något gratis. Exempelvis att du köper 10 kaffe och får den 11:e gratis. Professorerna Joseph Nunes och Xavier Dreze gjorde ett test på stämpelkort som de kallade ”The Endowed Progress Effect

Det antagande de gjorde var att det skulle vara lättare för kunderna att vara lojal om de kände att de var på väg istället för att bara börja. De delade in sin testgrupp i två grupper.

Den första gruppen fick ett kort med 8 tomma platser innan de fick en gratis.

Den andra fick ett kort med 10 platser. Men två stycken var redan förstämplade.

Utmaningen var med andra ord helt lika. Du var tvungen att tvätta bilen 8 gånger innan du fick en gratis tvätt.

Resultatet visade att av de som fick variant 1, 8 tomma platser, så avslutade 19% och fick en gratis tvätt. I fall 2, 10 platser och 2 förifyllda, så avslutade 34%.

Skälet till varför det sker är vad vi inom motivationspsykologi kallar onboarding-processen. De som fick variant 2 var helt enkelt längre fram mentalt. De fick, tyckte de, en ”tjuvstart” som gjorde att kortet ansågs mer meningsfullt än variant 1.

Vad köper du av oss?

Vi levererar föreläsningar, utbildningar, strategistöd och utveckling av it-plattformar för att motivera anställda och kunder. När vi tillsammans har sett över ert behov bestämmer vi vilken typ av åtgärder som är lämpligast och ni får en offert på det arbetet. Kontakta oss gärna för att mer information
Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?