Motivationstyper

Motivationstyper

När vi jobbar med motivationsstrategier använder vi Motifications motivationstyper. Vi motiveras i olika situationer av olika saker. Med motivationstypernas hjälp kan vi skapa motivationssystem som fler personer tycker är motiverande. 

70  års forskning talar om för oss att företag och organisationer motiverar personal och kunder på fel sätt. Eller rättare sagt. De motiverar enbart en motivationstyp. Pengar är den primära motivatorn vad gäller bonussystem, lojalitetssystem, säljtävlingar mm. Vi måste använda alla motivationstyper när vi tittar på vad som är motiverande för olika individer i olika situationer. 

Motivationstyper - Motivationspersonligheter

De olika motivationstyperna baseras i grunden på Bartle´s player types, men är uppdaterade efter våra erfarenheter i olika projekt. De olika typerna har olika saker som motiverar dem. Vi är inte en av dem hela tiden utan vi är i stort sett alla i någon form vid något tillfälle. Och det varierar över tid och vad du gör. När en motivationslösning skall designas gäller det att designa för alla spelartyper samt att inte bara jobba på individnivå. Gruppens resultat är minst lika, om inte viktigare, för det övergripande målet. 

Vår leverans består av rådgivning, föreläsningar, utbildningar och systemlösningar beroende på ditt behov. Kontakta oss för att få veta mer.

Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?