Motivationsteori

Motivationsteori

Motivation handlar om att motivera en person att utföra en uppgift. Dagens motivationsteorier är långt ifrån det som Taylor skapade men de flesta organisationer håller kvar vid motivation 2.0.

Den kända motivationsforskaren Daniel H. Pink har med sin bok ”Drive” lanserat det som han kallar Motivation 3.0. För att nå till 3.0 pratar han om Motivation 1.0 och 2.0. På nivå 1.0 är det grundläggande saker vi behöver för att överleva. Mat, tak över huvudet, säkerhet och möjlighet att fortplanta oss. De grundläggande behoven. Nivå 2.0 är det som Fredrick Winslow Taylor lanserade  i slutet på 1800-talet. Dvs. att människan arbetar bara genom piska och morot. 

Pink lanserade därför Motivation 3.0 som i grunden baserar sig på SDT – Self Determination Theory. SDT skapades på 70-talet av Edward Deci & Richard Ryan vid University of Rochester, New York. En modell som Pink har förfinat. Motivation 3.0   = Egenbestämmande + Högre syfte + Expertis. Vi på Motification har valt att ta Motivation 3.0 lite längre och jobbar därför med Motivation 4.0.

Motivation 4.0 bygger på 3.0 men vi lägger till Meningsfullhet, Tillhörighet, Medarbetarskap och Gamification. Motivation 4.0 är den motivationsteori som vi jobbar efter på Motification. Allt vi gör provtrycker vi mot Motivation 4.0 för att nå en hög grad av motivation hos målgruppen. 

Motivation 4.0
Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?