Motivationsprocess

Motivationsprocess

Motivation handlar om att stimulera ett beteende och vi på Motification har en process för hur det går till.  

När vi skall motivera en målgrupp har vi i grunden en motivationsprocess. Den tillsammans med vår arbetsmodell är vår övergripande strategiprocess för att jobba med motivation och gamification i en organisation. 

Motivationsprocessen består av nio byggstenar som vi arbetar oss igenom med hjälp av vår arbetsmodell. Allt vi gör skall stödja verksamheten och skapa gynnsamma effekter på ekonomin i organisationen antingen genom ökade intäkter eller minskade kostnader. 

Motificattions motivationsprocess
Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?