Föreläsning gamification

Föreläsning gamification

Lär dig hur du kan motiverar din målgrupp med Gamification! Föreläsningen handlar om hur du kan motivera en målgrupp med gamification. Anders Tufvesson har jobbat med gamificaiton sedan 2010. Föreläsningen bygger på teori och praktiska exempel.

Innehåll

Först lägger vi en grund i vad som ligger inom begreppet Gamification och hur det har växt fram till vad det är idag. Vi går igenom viktiga begrepp som spelartyper, spelobjekt och hur de bakomliggande psykologiska faktorerna verkar för att motivera personer.Vi kommer att gå igenom (omfånget kan variera beroende på upplägg och kurstid):

  • Grunder i motivationsteori
  • Grundläggande om gamifiering – bakgrund från spelvärlden
  • Speldesign och strategi
  • Spelartyper
  • Spelobjekt
  • Exempel på vad som har och går att gamifiera
  • Hur det går till att gamifiera något
  • Vilka fallgropar det finns
  • Hur framgångsfaktorerna ser ut för en lyckad gamifiering.

Format

Inspirationsföreläsning eller workshop.

Längd

Från en timme till flera dagar beroende på omfattning och val av format.

Plats

Föreläsningen kan hållas på ert kontor eller annan plats som passar er. Vi har också tillgång till kontor på några orter i Sverige. Kravet är att lokalen har datorprojektor och ljud.

Pris

Prisexempel är vår grundföreläsning på en timme. Ni väljer om tyngdpunkten är mot en intern eller externmålgrupp. För den typen av föreläsning tar vi 17 500 SEK + moms och faktiska reskostnader. Skulle restiden till föreläsningsplatsen överstiga fyra timmar tillkommer resekostnad med 650 SEK per timme på tillkommande tid. Restiden räknas från Karlstad.

Andra upplägg kan fås mot offert.

Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?