Gamification

Gamification sedan 2010

Motivation + Gamification = Motification. Gamification är en del av vårt DNA, en del av vårt företagsnamn. Gamification är att göra något tråkigt kul och något kul roligare. 

Hur ska du gå till väga för att motivera och engagera din målgrupp? I arbetsrelaterade situationer har svaret ofta varit pengar. Men det är inte alltid ett hållbart alternativ. Studier visar att det finns de som inte lockas av pengar och att pengar rent av kan försämra resultat och motivationsnivå̊. Lösningen stavas spelglädje. 

Gamification, eller spelifiering som det ibland kallas, är att använda de mekanismer och aktivitetsflöden som finns i ett dataspel och överföra dem in i ett annat digitalt system, eller att bygga en digital produkt kring något verkligt. Data- och tv-spelsbranschen lyckas motivera sina målgrupper med mekanismer som ger ständig feedback och motiverar dig att nå̊ ett avlägset mål. Det är den processen vi vill åt med gamification.

Du kan använda gamification internt mot administrativa uppgifter, produktion och utbildning, eller mot en extern målgrupp där du vill nå̊ ett mål eller uppmuntra ett önskat beteende. 

Om du redan har en befintlig digital produkt – ett intranät, en e-handel eller en utbildningsplattform – använder vi den data som finns for att gamifiera produkten. 

Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?