Employee Experience

Fokus på anställdas upplevelse

Richard Branson, VD på Virgin Group, lär en gång ha sagt: ”Kunderna kommer inte först. Dina anställda gör det. Om du tar hand om dina anställda så kommer dom ta hand om dina kunder”. 

 Lika viktigt som ”Customer Experience” är alltså ”Employee Experience”. Samma gäller ”Customer Journey” och ”Employee Journey”. Att ta hand om och utbilda anställda över tid kommer bli an viktigare i en värld där det är svårt att få personal med rätt kompetens och sedan utveckla dom som anställda över tid. 

Vi på Motification delar in vårt erbjudande vad gäller Employee Experience i följande delar:

  • On & off boarding
  • Minska sjukfrånvaro i stressrelaterade sjukdomar
  • Kompetensspridning
  • Arbetsglädje och positiv kultur
  • Medarbetarskap

Leveransen för det ovanstående punkterna landar i föreläsningar, utbildningar och systemstöd. Antingen var och en för sig eller i en kombination. 

 

Vår leverans består av rådgivning, föreläsningar, utbildningar och systemlösningar beroende på ditt behov. Kontakta oss för att få veta mer.

Anders Tufvesson

Anders Tufvesson

VD & Rådgivare

+46 70 551 66 06
anders.tufvesson@motification.se

Motivera
kunder

Med Motivationsteori + Gamification hjälper vi till att modernisera lojalitetsprogram. Vill du veta mer om Lojalitet 4.0?

Motivera personal

Din personal är din viktigaste resurs. Vi hjälper dig att få en motiverad personal. Det sitter inte i väggarna. Det sitter i personalen!

Vad är gamification?

70 års forskning visar att pengar inte är den största drivkraften att motivera en målgrupp. Med gamification kan du hitta nya drivkrafter hos din målgrupp.

Vill du lära dig mer om hur du motiverar en målgrupp?