SDT del 3 – Mastery – Expertis, att ständigt utveckla sig

Det här är tredje del av vår bloggserie om SDT – Self Determination Theory. Här hittar du del 1 och del 2.

Den andra beståndsdelen i SDT är mastery, dvs. att du hela tiden måste uppleva en känsla av att bli bättre, att utvecklas. Givet en viss uppgift som du gör flera gånger så måste det finnas utrymmer för att bli bättre. När en viss repetitiv uppgift inte går att utföra på ett bättre sätt tenderar vi att tröttna. Det är viktigt att därför se till att ge anställda möjlighet att bli bättre på de uppgifter de skall utföra. När någon når taket på att bli bättre på något måste vi tillföra andra motivatorer för att fortsätta motivera en person att göra något.

För att nå mastery eller expertis som vi kan kalla det på svenska så måste tre saker vara på plats:

  1. Uppgiften måste vara likformad över tid. Det tar tid att nå expertis
  2. Du måste som individ ha en attityd att du ständigt kan utvecklas. Ge inte upp!
  3. Vara medveten om att gränsen för expertis för det mesta flyttas fram när du lär dig nya saker.

Kolla in filmen där vi går in på Mastery/Expertis lite djupare. Och i filmen säger jag att det är femte och sista delen. Men för dig är det tredje delen för vi har ett annat upplägg här i bloggserien. Solklart va? 😀