SDT del 2 – Autonomy – Egenbestämmande/självbestämmande

Vi skall fortsätta och fördjupa oss i SDT – Self Determination Theory. Det här är del 2 av serien. Del 1 hittar du här.

Autonomy eller egenbestämmande är när du får en uppgift och har visst utrymme för att bestämma hur du skall lösa uppgiften. Vi tappar motivationen om någon i detalj talar om för oss exakt hur vi skall lösa en uppgift. Men får vi lite utrymme till att själva kunna tänka hur och i vilken ordning vi skall göra uppgiften blir den genast mer motiverande. Tänk gamla tiders löpande band. Du hade tre-fyra moment du skulle göra och ditt eget utrymme för att bestämma hur det skulle gå till var närmast obefintligt.

Det här gäller också på mer övergripande saker i livet. Vi vill ha mandat och möjlighet styra vårt liv, vårt jobb såväl som enskilda uppgifter. Vad gäller jobbet finns det tre frågor du kan ställa dig om du har egenbestämmande i ditt jobb. Frågorna är:

Hur mycket medbestämmande har du i ditt jobb över ditt ansvar och ansvarsområde?

Hur stort inflytande har du över tid p ditt jobb? När du anländer, hur du kan lägga upp din dag och när du lämnar arbetsplatsen.

Har du möjlighet att välja med vilka personer du skall jobba med under dagen?

Kolla in vår film om egenbestämmande nedan för mer information om egenbestämmande/autonomy. Du hittar alla våra filmer på www.shortaboutgamification.com.