Så här motiverar du din personal på 2000-talet

70 års forskning visar att vi motiverar personal fel. Vi försöker fortfarande jobba enligt de idéer som Frederick Winslow Taylor hade på 1800-talet. Den primära källan som Taylor hittade till motivation var pengar. Men pengar har visar sig inte alltid var nyckeln till framgång. I många fall kan pengar försämra prestationen. På 1800-talet var de flesta jobb enkla. Och en morot i form av ackord eller lite mer pengar om en anställd presterade lite fler av  något fungerade bra. Men ju svårare ett arbete är ju mer ställer extra pengar till det. Idag har vi nästan inte den typen av enkla jobb kvar. Ändå är belöningssystemen uppbyggda kring pengar.

När vi på Motification tittar på vad och hur en organisation skall motivera anställda utgår vi ifrån det vi kallar för ”Motification Motivation Types”. Endast en av dessa personligheter/typer är styrd av pengar. De andra strävar efter andra saker. Motivationstypen ”Real Achiever” är den som gillar pengar eller liknande, verkliga belöningar. De andra motiveras av helt andra saker.

Motivationstyper - Motivationspersonligheter

Med motivationstyperna som grund jobbar vi därefter med vår motivationsteori som bygger på SDT, Self Determination Theory, som är kryddad med gamification, medarbetarskap och gruppdynamik.

Motivation 4.0

 

Motivationsteorin och gamification kopplar vi in i vår beprövade arbetsmodell som  tittar på målgrupp, möjligheter, beteendestimulans och sedan hittar en motivationslösning som skall bidra till att organisationen sparar eller tjänar pengar.  Här finns grunden i vårt sätt att motivera en målgrupp på ett modernt och intressant sätt som tar hänsyn till alla motivationstyper.

Arbetet för att hitta rätt belöningsmodeller eller mindset hos personalen bedrivs i workshop-  alternativt föreläsningsformat. Lösningen kan landa i utbildning av personal eller i en systemlösning för att långsiktigt skapa förutsättningar för att stimulera rätt beteende. Nivån på lösning beror på organisationen och på vilka beteende vi vill stimulera och vilken insats som behövs för att nå dit.

Kontakta oss för mer information via vår kontaktsida eller ring Anders Tufvesson på 070-5516606 eller maila på anders.tufvesson@motification.se