Grunderna i SDT – Del 1 – Self Determination Theory

Motification jobbar med motivationsteori och gamification. Den teori inom motivation som vi lägger en grund på är SDT – Self Determination Theory. Daniel H. Pink har beskrivit den teorin på ett bra sätt i sin bok Drive. SDT bygger på tre stycken byggstenar.

  1. Egenbestämmande/självbestämmande
  2. Expertis – känsla av kompetens
  3. Högre syfte/social meningsfullhet

Det som Daniel beskriver som Mastery, Autonomy och Purpose. I den här bloggposten börjar vi med att prata om Daniels bok och i tre senare avsnitt skall vi gå igenom de tre byggstenarna.

Daniel skriver om Motivation 1.0 som är det grundläggande drivkrafter som mat, ett varmt ställe att sova, fortplantning. Och nej, Wifi hör inte dit. Sedan kommer motivation 2.0 som helt enkelt är de teorier som Fredic Winslow Taylor lanserade. Och det är här som de flesta bolag hamnar. Morot och piska. Och moroten är ofta pengar trots att 70 års forskning enligt Daniel säger att pengar inte fungerar som motivator. Sam Glucksberg visade med sina experiment på 60-talet att pengar faktiskt kan ställa till det när arbetsuppgifterna blir lite svåra. Daniel lanserar sedan Motivation 3.0. Som är de tre byggstenarna ovan. Vi på Motification har tagit det vidare till Motivation 4.0.  Men nu är det dags för filmen. Här kommer del 1 av 4 om Drive! by Daniel H. Pink.